Rönås

Rönås etablerades i Fredricsons Träs regi 2012 och är bolagets nyaste anläggning. Den ca 90.000 kvm stora fastigheten, ursprungligen kallad Rönåssågen, rymmer såväl försäljningskontor som moderna lagerutrymmen och är en viktig del i bolagets vidareförädlingsprocess.

Här finns hyvleri, klyv, exaktkap, justerverk, torkar och ströläggningsmöjligheter.

Anläggningen har kapacitet att hyvla ca. 40.000 kbm furu, gran, sibirisk lärk och thermowood per år och har även försäljning av kutterspån och torrflis.

Anläggningen står för en stor del av Fredricsons Träs exportvolymer.

För mer information och kontaktuppgifter, klicka här.

ronas.jpg