Bolagsgruppen

Andersson & Sjöberg-gruppen

Fredricsons Trä AB ingår i Andersson & Sjöberg-gruppen. Förutom Fredricsons Trä ingår AB Andsjö samt Andsjö Fastighets AB.

AB Andsjö

Vårt exportbolag i Andersson & Sjöberg-gruppen för sågade trävaror.
www.andsjo.com

Andsjö Fastighets AB

Vårt egna fastighetsbolag som ständigt utvecklas och bl.a. förvaltar bolagsgruppens fastigheter i Arlöv, Göteborg, Rönås och Vaggeryd. Utöver dessa även industritomter med mark- och lagerbyggnader i Gualöv (Skåne), samt Bräkne-Hoby (Blekinge). Bolaget har även mark för exploatering i Asarum (Blekinge). För intressenter finns här mark och lagerbyggnader för uthyrning.
www.andsjofastighets.com

 

På 50-talet blev firma Karl Fredricson känt för att kunna erbjuda kunderna massivträ och fanér från många delar av världen.

På 50-talet blev firma Karl Fredricson känt för att kunna erbjuda kunderna massivträ och fanér från många delar av världen.