Din partner in i framtiden

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att ytterligare stärka vår position som den kompletta och marknadsledande leverantören inom trä-, skiv- och byggmaterial.

Genom ett aktivt inköpsarbete kan vi importera nya, intressanta trävaror, skiv- och byggmaterial. Vi kommer även framöver att vårda och vidareutveckla våra utländska kontakter för att kunna erbjuda ett sortiment av hög kvalitet.

Med nytänkande ska vi också ta fram ännu fler nischprodukter för att bibehålla marknadens mest attraktiva erbjudande. Parallellt med detta fördjupar vi vår kompetens. Vi värnar om vår lokala prägel och siktar på att förstärka denna ytterligare. Med våra moderna och väldimensionerade lagerlokaler har vi också skapat de bästa förutsättningarna för att göra detta. Med en allt mer tilltagande handel längre norrut i Sverige är det också självklart, att vi utvidgar vårt turbilssystem geografiskt. Vår logistik samt satsningen inom vidareförädling ska även i fortsättningen utvecklas utifrån våra kunders behov och önskemål.

Vår ambition är att fortsätta vara den marknadsledande, innovativa, lagerhållande och mest naturliga samarbetspartnern för hårdträ, lövträ, skivmaterial samt bygg- och golvmaterial i Sverige och övriga Skandinavien.

Samtliga våra turbildar kör på citydiesel, och är miljözonsgodkända.

Samtliga våra turbildar kör på citydiesel, och är miljözonsgodkända.