Färsk limträinformation

Nu finns ett uppdaterat produktblad kring limträ tillgängligt under produktguide. Bladet innehåller viktig information kring de nya Europanormerna (Eurokod 5) som började gälla vid årsskiftet. Produkten har blivit en av många favoriter hos våra kunder, som värdesätter möjligheten till måttbeställda balkar med kort leveranstid.

Kontakta gärna våra säljare för mer information, eller klicka här.