Frågor & Svar

Här försöker vi fånga upp vanliga frågor vi får och presentera våra svar för att begränsa Er väntetid.

Kan ni sponsra vårt projekt?

Vi får återkommande förfrågningar om att sponsra olika skolor, eller andra organisationer, med material inför olika projekt. På grund av antalet förfrågningar har vi dessvärre inte möjlighet att tacka ja till samtliga, varför vår generella policy är att avböja materialsponsring.

Säljer Ni till byggföretag?

Fredricsons Trä säljer ädelträ och fanér till byggföretag med egna verksamheter inom finsnickeri. För varor som normalt distribueras via byggmaterialhandeln, hänvisar vi till denna.

Säljer Ni till privatpersoner?

Fredricsons Trä är grossister och säljer normalt inte till privatpersoner, ej heller till företag utan branschanknytning.

110503036.jpg