Fredricsons inleder nytt samarbete

Fredricsons Trä har tecknat ett exklusivt flerårsavtal med finska Lunawood. Lunawood, som bl.a. innehar Nordic Ecolabel, är en av världens största producenter av thermobehandlad furu och ask. Produktionen, som riktar sig såväl till återförsäljarledet som industrin, innefattar såväl trall som in- och utvändiga paneler och ett bastusortiment. Produkterna präglas bland annat av hög formstabilitet och spännande utseende.

Härutöver producerar Lunawood komposittrall i olika färger, med en rad intressanta tekniska egenskaper. Fredricsons Trä kommer att marknadsföra, lagerhålla och distribuera Lunawoods sortiment, och har även förberett för egen vidareförädling av thermobehandlad råvara i samråd med Lunawood.

Med detta avtal stärker Fredricsons Trä sin position på marknaden för trallmaterial inför 2012 ytterligare och breddar portföljen med flera intressanta produkter.

Kontakta gärna vår säljpersonal för mer information, eller besök Lunawood på www.lunawood.fi.