Fredricsons nominerad finalist

Fredricsons Trä AB har som enda företag i trävarubranschen valts ut till nationell finalist i European Business Awards (http://www.businessawardseurope.com/) 2012/2013. Fredricsons Trä, i sällskap med bl.a. Scandinavian Airlines, Sweco och telefonaktiebolaget LM Ericsson, har nominerats och valts ut av en jury bl.a. baserat på företagets framgångar och innovation. 

Fredricsons Trä utmärker sig inom kategorin import- och exportbolag.