Fredricsons Trä PEFC-certifierade

Fredricsons Trä AB är nu PEFC-certifierade, vilket innebär att man anslutit sig till de företag som genom denna certifiering tar aktiv ställning för det hållbara skogsbruket och att bidra till detta.

Mer information kring certifieringen kommer inom kort under "kvalitet och miljötänkande".