Det började redan 1923

Det var på trävarufirman Otto Hultén i Malmö som grundaren av dagens Fredricsons Trä AB började sin bana inom trävarubranschen. Då firma Otto Hultén började få ekonomiska problem bestämde sig Karl Fredricson att starta rörelse på egen hand.

År 1923 grundade han firma Karl Fredricson. Efter några år blev lokalerna på Östra Förstadsgatan i Malmö för små och företaget fick nya lokaler strax intill där Tekniska Muséet ligger idag. Det gick så bra för Karl Fredricson att han snart tvingades att flytta företaget igen - då till Sallerupsvägen. 1965 styrdes "kosan" mot företagets nuvarande adress i Arlöv.

De första åren sålde Karl Fredricson i huvudsak svenskt virke. På 50-talet blev Karl Fredricson känt för att kunna erbjuda kunderna massivträ och fanér från många delar av världen. Under denna period var exempelvis teak ett dominerande träslag. 1955 ombildades firma Karl Fredricson till aktiebolag. På hösten 1958 avled Karl Fredricson, varefter hans söner övertog driften av företaget.

  I början av 80-talet infördes Karl Fredricsons idag unika och framgångsrika turbilssystem.

Hösten 1988 köptes företaget av Andersson & Sjöberg-gruppen. Detta innebar ett expansivt skede i företaget Karl Fredricsons historia. Under 1992 antog företaget sitt nuvarande namn Fredricsons Trä AB. Förutom Fredricsons Trä ingår AB Andsjö samt Andsjö Fastighets AB i Andersson & Sjöberg-gruppen.

I mitten av 90-talet breddades sortimentet ytterligare till att även omfatta bl a fönster, dörrar och golvmaterial, som idag distribueras via bygg- och golvfackhandeln, då Elof Hanssons grossistverksamhet i Malmö förvärvades.

Fredricsons Trä förvärvade under hösten 1998 AB Skanditräs anläggning och dess verksamhet i Vaggeryd. Samma år förvärvades också Finnforests anläggning, Göteborgs Trä & Fanér, på Stora Holm i Göteborg. Bolaget fusionerades med Fredricsons Trä AB den 1 juli 2004.

I juni 2007 övertogs Skandinaviska Träimporten AB:s verksamhet i Stockholm och i februari 2012 startades verksamhet vid bolagets femte anläggning, i Rönås, Kyrkhult, utanför Olofström där AB Viking Timber tidigare haft en vidareförädlingsenhet. 

2014 förvärvades anrika Eric Jahrsten AB i Göteborg, vars grossistverksamhet omgående flyttas till Stora Holm.

Vi har nu fem anläggningar under samma namn för att serva våra kunder i hela Sverige på bästa möjliga sätt.

På 50-talet blev firma Karl Fredricson känt för att kunna erbjuda kunderna massivträ och fanér från många delar av världen.

På 50-talet blev firma Karl Fredricson känt för att kunna erbjuda kunderna massivträ och fanér från många delar av världen.