Lärk i media

Sibirisk Lärkträ precis så hållbart som man tror

SP Trätek publicerade i dagarna en uppmärksammad rapport kring vilka träslag som är mest hållbara för exempelvis trall och paneler. En av anledningarna till rapportens uppmärksamhet är sannolikt kritiken som riktas mot hållbarheten hos lärkträ, vilket förvånat många. Fredricsons Trä kritiserar idag SP Trätek för den otydliga bild som förmedlats i media. Enligt deras uttalanden är inte lärkträ så hållbart som man trott och kan inte jämföras med tryckimpregnerad furu.

Det som inte framkommit i media är att SP:s utredning baseras på tester av dansk lärk. En klar majoritet av den lärk som säljs i Sverige idag är sibirisk lärk, uppvuxen i sibirien, eftersom egenskaperna är överlägsna. Sibirisk lärk ingår inte i rapporten, men är förmodligen den konsumenten spontant associerar till när man refererar till ”lärkträ”, eftersom marknadsandelen idag är överväldigande inom lärkträsegmentet.

Den sibiriska lärkens egenskaper är fullkomligt överlägsna den nordiska lärken och distinktionen är därför högst väsentlig. Genom att inte tydliggöra denna avgörande skillnad riskerar konsumenten att få en felaktig bild av lärkens beständighet via media. Det finns inga indikationer på att sibirisk lärk inte skulle ha samma beständighet som tryckimpregnerad furu ovan mark. Träteks skriftliga rapport är tydlig avseende vilket material man testat, men tyvärr har detta inte nått fram i media.

Anledningarna till de stora skillnaderna i lärkträets egenskaper har till stor del med klimatet att göra. På grund av det kalla klimatet i sibirien växer lärkträden väldigt långsamt och är därför mellan 175-250 år gamla vid avverkning, vilket ger väldigt täta årsringar och en hög densitet vilket ger skyddande egenskaper. Nordisk lärk (eller sibirisk lärk odlad i Norden!) kan som jämförelse avverkas efter ca 35 år med helt andra egenskaper som följd.

Den sibiriska lärken blir med tiden silvergrå, likt de flesta träslag, om den lämnas obehandlad. Oljebehandlad sibirisk lärk kan i princip bibehålla sin ursprungsfärg under mycket lång tid. En eventuell behandling görs dock baserat på estetik, eftersom den sibiriska lärken har naturligt skyddande egenskaper ur hållbarhetssynpunkt, helt utan tillsatser, vilket gör det till ett synnerligen miljövänligt - och hållbart - alternativ.