LVL-balkar

Fredricsons Trä lagerför nu LVL-balkar även på lagret i Arlöv. Balkarna kan exaktkapas enligt specifika önskemål och utgör ett utmärkt komplement till limträ. Kontakta gärna Din säljare för mer information!