Nytt samarbete 2016

Fredricsons Trä har enats med världens största producent av komposittrall om ett unikt samarbete 2016. Fredricsons kommer att lagerhålla och distribuera amerikanska Trex's produkter i Sverige. Trex är en marknadsledande aktör med unik kvalitet och fantastiskt trälikt utseende.

Samarbetet innebär att Fredricsons Trä fortsätter vara den naturliga samarbetspartnern för marknadsledande aktörer i branschen.

Mer information kring detta spännande arbete kommer under vintern, men redan nu går det att få en glimt av Trex.

trex-furniture-adirondack-dog.jpg