LVL-balkar i lager

Fredricsons Trä lagerför numera ett brett sortiment av LVL-balkar i Göteborg. Vi erbjuder exaktkapning av balkarna, som håller hög kvalitet. Kontakta din säljare för mer information!