Nya trailers till Fredricsons

Fredricsons Trä har tillsammans med sin externa logistikpartner Nordanå Transport investerat i nya trailers för att utöka den egna kapaciteten med anledning av den kraftigt ökande efterfrågan. Investeringen syftar bl.a. till att minska miljöpåverkan, effektivisera logistiken och höja leveranssäkerheten.

Våra nya trailers tas i trafik omgående.