Sibirisk Lärk

Naturen har själv utvecklat sibirisk lärk till att vara ett av de bästa alternativen för trall-, paneler och övrig utemiljö i trä. Dess naturliga hartser och oljor gör träet mycket motståndskraftigt inför de utmaningar miljön kan ställa.

Fredricsons Trä har länge varit en marknadsledande aktör inom sibirisk lärk och kontrollerar själva vidareförädlingsprocessen eftersom varorna hyvlas och sorteras vid vårt hyvleri i Rönås. Detta säkerställer en kvalitet som är väl anpassad för de särskilda krav den nordiska marknaden ställer. I vårt nya produktblad har vi ytterligare utvecklat sortimentet. Ladda ner.