Uppdaterad Valchromatinformation

Våra kunder upplever ibland tveksamheter vid materialval. Skillnaderna mellan en vanlig färgad MDF och Valchromat är stora;

Valchromaten är ingen MDF. Det är en vidareutveckling av MDF:en. Mervärdet består inte enbart av den genomfärgade färgen, utan från dess sammansättning och tillverkningsprocess. Det är en genomfärgad träfiberskiva vars fibrer färgas individuellt, och impregneras med organiska färgämnen som binds ihop kemiskt av speciella hartser som ger Valchromat dess unika fysiska och mekaniska egenskaper. Det är en vidareutveckling av MDF:en (Medium Density Fibreboard) och är klart överlägsen en vanlig färgad MDF.

Huvudsakliga skillnader:

* Valchromaten står emot fukt

* Valchromaten har högre inre sammanhållning, högre mekanisk styrka

* Valchromaten möjliggör arbeten i tre dimensioner - mekanisering

* Valchromaten har större motståndskraft mot böjning

* Valchromaten kräver mindre finish-arbete

* Valchromaten minskar slitaget på verktyg