Utökad torkkapacitet i Vaggeryd

Fredricsons Trä har märkt av en ökad efterfrågan på torkade lövträprodukter och utökar därför sin torkkapacitet med en ny tork.

Investeringen innebär en ökad torkkapacitet på ca. 550 kbm årligen. I samband med nybyggnationen har vi också uppgraderat fyra äldre torkar med ny teknik, samt konverterat dem från el- till fjärrvärme, vilket är ett miljövänligare och mer kostnadseffektivt driftsätt.