Valchromat

Valchromat är en unik produkt med egenskaper som vida överstiger "vanlig" MDF. Inför 2013 lanseras ett flertal nya färger. Ta del av den senaste informationen här.