Förbättrad tillgänglighet i telefon

Den 1 april (inget skämt!) lägger Fredricsons Trä om telefonisystemet. Förändringarna innebär att våra säljare på kontoren kommer att kunna serva Dig som kund oavsett Din geografiska tillhörighet. Förändringen görs för att säkerställa en högre tillgänglighet på...

Vi har öppet 24/7!

Med anledning av Covid-19 vill vi påminna våra kunder i allmänhet och våra hämtkunder i synnerhet om vår fina webshop. Denna har öppet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Här kan du ta del av dagsaktuella priser, samt lagersaldon. Det går också utmärkt att beställa...

Affärsmässig nulägesbild med anledning av covid-19

2020-03-18 Allmänt Fredricsons Trä AB ser allvarligt på spridningen av coronaviruset och dess effekter på världshandeln och samhället. Vi följer situationen mycket noggrant och har intensifierat kontakten med våra leverantörer för att hålla oss uppdaterade kring...

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
Box 55
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
Box 8844
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com